Ξενοδοχεία | Cleanhands.gr

Σε περισσότερα από 100 ξενοδοχεία στην Ελλάδα μπορούν πλέον οι επισκέπτες να απορρίπτουν με ασφαλή τρόπο τα χρησιμοποιημένα σαπούνια (σαμπουάν, αφρόλουτρα), τα οποία μέχρι πρότινος κατέληγαν μαζί με τα υπόλοιπα σκουπίδια στους κάδους, ενέχοντας κινδύνους για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Είναι γεγονός πως η αλόγιστη και ανεξέλεγκτη απόρριψη των χρησιμοποιημένων σαπουνιών προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον, καθώς οι ουσίες τους παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και επομένως μπορούν να προσβάλλουν τη διατροφική αλυσίδα. Τα στοιχεία είναι ανησυχητικά, καθώς κάθε χρόνο στην Ελλάδα διακινούνται περίπου 800.000 χιλιάδες χρησιμοποιημένα σαπούνια και είδη συσκευασίας τους, απ’ όπου υπολογίζεται ότι περί το 10% απορρίπτονται στους κάδους αχρησιμοποίητα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος GreenSoap, από το πρώτο πράσινο επιχειρηματικό δίκτυο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος Eco Soap, στην Ελλάδα όπου γίνεται υπερκατανάλωση σαπουνιών, δεν υπάρχει σύστημα συλλογής και ασφαλούς διαχείρισης των διαφόρων σαπουνιών και των συσκευασιών από τον ξενοδοχειακό τομέα. Επιστημονικές έρευνες στην Ευρώπη κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς ουσίες που περιέχονται στα σαπούνια ανιχνεύονται στο έδαφος και σε παραθαλάσσιες περιοχές.