Ζero Waste Hotels

Ο εκσυγχρονισµός των τουριστικών επιχειρήσεων απαιτεί την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO), και φιλικών περιβαλλοντικών πρακτικών. To πρόγραμμα «Ξενοδοχεία Μηδενικών Αποβλήτων» έχει σκοπό την ενημέρωση των τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωµάτια, campings, µικροµεσαίες επιχειρήσεις του τουρισµού) σε πρακτικές μείωσης στην πηγή, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των παραγόμενων στερεών αποβλήτων τους με σκοπό:
·         την προστασία και ανάδειξη του κοινωνικό-οικονομικού περιβάλλοντος των τουριστικών προορισμών;
·         τον περιορισμό της ρύπανσης και στην πλήρη συμμόρφωση με την νομοθεσία;
·         την ενίσχυση του περιβαλλοντικού προφίλ της επιχείρησης και στην αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών, που παρουσιάζουν αυξημένη ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα;
·         την εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας για την επιχείρηση;
·         την μείωση του λειτουργικού κόστους και την υψηλότερη λειτουργική αποδοτικότητα της επιχείρησης.
Tα “Kαθαρά Χέρια” σε συνεργασία με την εταιρεία Quality Advisors "Σύμβουλοι Ποιότητας" παρέχει δωρεάν ενημέρωση σε επιχειρήσεις του τουριστικού χώρου και ξενοδοχειακές μονάδες για τα προγράμματα «Ξενοδοχεία μηδενικών αποβλήτων».
Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά με το πρόγραμμα «Ξενοδοχεία μηδενικών αποβλήτων».

Kατεβάστε τον οδηγό εφαρμογής προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης ξενοδοχειακών αποβλήτων που διατίθεται ελεύθερα παρακάτω: