ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ: Κάδοι ανακύκλωσης


Περισσότερα από 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν στον πλανήτη και παράγουν εκατομμύρια τόνους σκουπιδιών κάθε μέρα. Ένα μέρος από αυτά θα χρειαστεί χιλιάδες χρόνια για να αποδομηθεί, άλλο μέρος επηρεάζει την υγεία και όλα μαζί καταλαμβάνουν πάρα πολύ χώρο.

Η  ανακύκλωση προσφέρει λύση στα παραπάνω προβλήματα. Τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν είναι:

Προστασία του περιβάλλοντος

Βελτίωση της ποιότητας ζωής

Συμβάλλει στη μείωση των αστικών αποβλήτων που πρέπει να συλλεχθούν από τους Δήμους και να μεταφερθούν σε ολοένα και πιο δυσεύρετους Χώρους Υγειονομικής Ταφής.


  • Η μείωση του όγκου και του βάρους των απορριμμάτων
  •  Η εξοικονόμηση χώρου
  • Η μείωση του κόστους συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης των απορριμμάτων
  • Η εξοικονόμηση πρώτων υλών, ενέργειας και νερού
  • Η δημιουργία θέσεων εργασίας σε βιομηχανίες και προγράμματα ανακύκλωσης
  • Η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των κινδύνων για τη δημόσια υγεία
  • Η ευκαιρία που δίνεται σε όλους τους πολίτες να δράσουν για περιβάλλον

Για απόκτηση Νέου Κάδου παρακαλούμε γίνετε μέλος ΕΔΩ