Δημιουργική Απασχόληση για Ενήλικες

Εθελοντικό Πρόγραμμα Επαναχρησιμοποίησης σαπουνιών 

 Ο οργανισμός ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ καλεί, εκπαιδευτικούς και γονείς να συμμετάσχουν ενεργά στο Εθελοντικό Πρόγραμμα Επαναχρησιμοποίησης των Σαπουνιών, επιστρέφοντας τα σαπούνια τους, στα σχολεία. Η δράση αποτελεί πανελλήνια προσπάθεια με στόχο την ανάπτυξη στάσης σεβασμού για το αγαθό, αλλά και για την περιβαλλοντική, χρηστική αξία του σαπουνιού. Θα βραβευθεί, επίσης, το σχολείο που θα δημιουργήσει την καλύτερη αφίσα προώθησης του Προγράμματος, η οποία θα ανατυπωθεί και θα δημοσιευθεί.