Ανακύκλωση σαπουνιούΤα ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ είναι πιστοποιημένος συλλογέας ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων σαπουνιών. Είναι η αξιόπιστη λύση για τα ξενοδοχεία.
Μην πετάτε τα χρησιμοποιημένα σαπούνια σας! 
Κάνει κακό στο περιβάλλον! 

Τώρα μπορείτε να κάνετε ανακύκλωση στα χρησιμοποιημένα σαπούνια, να προστατέψετε το περιβάλλον και να στηρίξετε τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Τα ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ παίρνοντας από εσάς τα χρησιμοποιημένα σαπούνια εξασφαλίζει ότι αυτά δεν πρόκειται να μολύνουν το περιβάλλον αλλά να επαναχρησιμοποιηθούν για τον σημαντικό σκοπό τον οποίον δημιουργήθηκαν.

Προσέχουμε το περιβάλλον, ανακυκλώνουμε, δίνουμε ευκαιρία στον τόπο μας να γίνει φιλικότερος στον τόπο που κατοικούμε, κάνουμε την οικολογία σύνθημα. 

Τώρα όλοι μπορούμε!