Οι μαθητές μαθαίνουν να φτιάχνουν σαπούνια στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Υφαντών Κομοτηνής


γράφει ο
Ζήσης Γ. Τζηκαλιός
Γεωπόνος - Εκπαιδευτικός του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Υφαντών

            Την Παρασκευή 10 Ιουνίου οι μαθητές του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Υφαντών είχαν την ευκαιρία να μάθουν να παρασκευάζουν σαπούνια, με πρώτη ύλη η οποία προήλθε από την ανακύκλωση απολυμασμένων τεμαχίων σαπουνιών, που είχαν χρησιμοποιηθεί στο σπίτι, σε ξενοδοχεία, κ.λπ. Την τεχνική παρασκευής των σαπουνιών εξήγησε στους μαθητές, με τη βοήθεια οπτικού εκπαιδευτικού υλικού, ο κ. Γιάννης Σμέρνος, ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος της κοινωφελούς φιλοπεριβαλλοντικής οργάνωσης «Καθαρά χέρια». Μετά τη σύντομη εισήγησή του, οι μαθητές έπιασαν αμέσως δουλειά ώστε να μάθουν στην πράξη να δημιουργούν τα δικά τους σαπούνια και συγχρόνως να κατανοήσουν τη σημαντικότητα της ανακύκλωσης στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση των φυσικών πόρων. Συγκεκριμένα οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες, καθεμία από τις οποίες επιφορτίστηκε με τη διεξαγωγή ενός μεμονωμένου παραγωγικού σταδίου της όλης διαδικασίας. Τελικά οι μαθητές του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Υφαντών έφτιαξαν έναν μικρό αριθμό σαπουνιών, ενώ το αξιοσημείωτο είναι ότι η εκπαιδευτική δράση στέφθηκε από επιτυχία και χαρακτηρίστηκε από τον έκδηλο ενθουσιασμό των παιδιών. Σίγουρα οι μαθητές μας συμπάθησαν τον κ. Σμέρνο, τον οποίο και ενέταξαν με χαρά στον ολιγόλεπτο αγώνα μπάσκετ, μετά τη λήξη της δράσης, με μία από τις δύο διαγωνιζόμενες μαθητικές ομάδες.


            Οποιοσδήποτε πολίτης θα ήθελε να λάβει μέρος στο πρόγραμμα ανακύκλωσης σαπουνιών και παραγωγής νέων, είτε με τη δωρεά χρησιμοποιημένων σαπουνιών είτε με συμμετοχή του στην παραγωγική διαδικασία, μπορεί να επικοινωνήσει με την κοινωφελούς χαρακτήρα οργάνωση «Καθαρά χέρια» μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (γραπτό μήνυμα στο info@cleanhands.gr). Ακόμα, μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της οργάνωσης (www.cleanhands.gr).

Ευελπιστούμε από το επόμενο διδακτικό έτος, η παρασκευή σαπουνιών από ανακυκλώσιμη πρώτη ύλη να αποτελέσει μια ακόμα τακτικά επαναλαμβανόμενη συνεταιριστική - σχολική μας δράση, κυρίως για την καλλιέργεια των πρακτικών δεξιοτήτων των μαθητών μας και την ηθική τους ικανοποίηση μέσα από τη δημιουργικότητα.