Ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στην εταιρία Nature Care Products
Για κάθε μη κερδοσκοπική οργάνωση που είναι αφοσιωμένη σε έναν κοινωνικό σκοπό, όπως και η ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ, είναι εξαιρετικά σημαντικό να στηρίζεται από συνεργάτες, οι οποίοι διευκολύνουν το έργο της, ώστε αυτή να μπορεί να αφιερώνει όσο περισσότερη ενέργεια γίνεται στον πραγματικό λόγο ύπαρξης της, δηλαδή στη δικιά μας περίπτωση, τη μείωση των απορριμμάτων και την βοήθεια των ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην Ελλάδα.

 Ένας από τους πιο σημαντικούς τέτοιους συνεργάτες / υποστηρικτές της ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ είναι η εταιρία Nature Care Products.