Η παραλία Καστρί/ Creta Maris Αειφόρα Παραλία της Μεσογείου

Την Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου, το Creta Maris Beach Resort προχώρησε σε εθελοντικό καθαρισμό της ακτής στα πλαίσια της πιστοποίησης της παραλίας Καστρί/ Creta Maris ως Αειφόρα Παραλία της Μεσογείου από το πρόγραμμα «Costa Nostrum– Sustainable Beaches».
Ο καθαρισμός της ακτής ξεκίνησε από την Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής μέχρι το ξενοδοχείο, με αξιοσημείωτη την εθελοντική συμμετοχή τόσο των εργαζομένων -την ομάδα περιβαλλοντικών αναγκών του ξενοδοχείου «Creta Maris Green Team»- όσο και των επισκεπτών του.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε επίσημη τελετή έπαρσης της σημαίας Costa Nostrum – Sustainable Beaches, κατά την οποία η παραλία του Creta Maris πιστοποιήθηκε ως Αειφόρα Παραλία της Μεσογείου. Τα κριτήρια απόκτησης της πιστοποίησης Costa Nostrum – Sustainable Beaches αποτελούν η προστασία της φύσης, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η διατήρηση και προώθηση της τοπικής κουλτούρας και των προϊόντων παραδοσιακού χαρακτήρα.
Οι προαναφερθείσες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της Αειφόρας λειτουργίας του ξενοδοχείου και με κύριο στόχο την ποιοτική βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και την προώθηση των αρχών του αειφόρου τουρισμού.