Η συνέχεια είναι στα χέρια σας!

550,000tn


Από την αρχή του έτους έχουν δημιουργηθεί και σταλεί στις χωματερές και στους ΧΥΤΑ της χώρας οι παραπάνω ΤΟΝΟΙ απορριμμάτων

Σχεδόν τα ΜΙΣΑ από αυτά τα απορρίμματα μπορούν να ανακυκλωθούν.

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αποτελεί προτεραιότητα όλων μας! Το οφείλουμε πάνω από όλα στις επόμενες γενιές. Με την ανακύκλωση μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο μας! Η Cleanhands σας δείχνει απλά τον τρόπο και σας εξηγεί γιατί η ανακύκλωση πρέπει να γίνει τρόπος ζωής!

Η συνέχεια είναι στα χέρια σας!