Καθαρά Χέρια: Προσφορά σαπουνιών

Ο οργανισμός ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ συνεχίζει να προσφέρει ανακυκλωμένα σαπούνια στις οικονομικά αδύναμες οικογένειες και στα άπορα άτομα γεμίζοντάς τους αισιοδοξία.

Οι κοινωνικές δράσεις της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας "Καθαρά Χέρια" θα συνεχιστούν στα πλαίσια του προγράμματος #GreenSoap με τη συνεργασία πάντα των συμμετεχόντων ξενοδοχείων στο πρόγραμμα.