ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Η ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ ΑΜΚΕ συμμετέχει δυναμικά στις εξελίξεις συνδιαμορφώνοντας το πλαίσιο λειτουργίας της πράσινης ανάπτυξης, ενώ παράλληλα υιοθετεί καινοτόμα περιβαλλοντικά μοντέλα προωθώντας σημαντικές συνέργειες.
Ο οργανισμός συνεργάζεται με επιλεγμένους φορείς στην Ελλάδα και διεθνώς, με στόχο την περαιτέρω προώθηση των υπηρεσιών του κλάδου. Παράλληλα, δίνει το "παρών" στα σημαντικότερα επίσημα fora του κλάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχοντας αναπτύξει έντονη παρουσία σε εκθέσεις, συνέδρια και σχετικές ημερίδες, κατορθώνοντας σε σύντομο χρονικό διάστημα να διευρύνει σημαντικά τον κύκλο των επαφών και των συνεργατών της.